Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Obiectivele proiectului

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare si dezvoltarea competentelor pentru 378 tineri NEETs someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Publice de Ocupare din regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului.

Proiectul isi propune imbunatatirea posibilitatilor de incadrare pe piata muncii a tuturor celor 378 tineri NEETs someri inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (SPO) vizati de proiect (din care cel putin 165 isi vor gasi un loc de munca) si de calificare a acestora (din care cel putin 227 tineri vor obtine un certificate de calificare).

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1: Cresterea nivelului de informare si promovare in randul tinerilor cu privire la avantajele aduse de proiect si indrumarea acestora spre SPO in vederea participarii la formare continua si consolidarea unei cariere. 

OS2: Identificarea si inscrierea in GT a unui numar de 378 de persoane care fac parte din categoria tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, inregistrati la Servicul Public de Ocupare cu rezidenta in regiunea mai putin dezvoltata Sud-Est, din care 10,58%  vor fi de etnie roma si 23,80% vor fi din zona rurala. 

OS3: Sprijinirea participarii la programele de formare profesionala a tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: organizarea si derularea de programe de formare profesionala a adultilor (cursuri de initiere, calificare, recalificare, perfectionare sau specializare). 

OS4: Stimularea ocuparii fortei de munca pentru tinerii NEETs din grupul tinta care fac parte din toate nivelurile de ocupabilitate, inclusiv celor de nivel A “usor ocupabil”, prin furnizarea de servicii specializate de medierea muncii organizate si desfasurate in conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

OS5: Sustinerea antreprenoriatului si a ocuparii pe cont propriu a tinerilor NEETs cu nivel de ocupabilitate A “usor ocupabil” prin acordarea de sprijin persoanelor din grupul tinta pentru infiintarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin,precum si acordarea de subventii sub forma de micro-granturi pentru infiintarea de noi afaceri tinerilor NEETs ale caror planuri de afaceri vor fi aprobate in cadrul proiectului. 

Hello.