Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

INTEGRAREA TINERILOR NEETs PE PIATA MUNCII!

Cofinantare: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 1:  Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri”
Prioritatea de investitii 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”
Obiectiv Specific 1.1: Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile
Obiectiv Specific 1.2: Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile.
Cod apel: POCU/991/1/3/
Cod proiect: 154452
Valoarea totala a proiectului: 4,946,154.28 lei
Valoarea cofinantarii: 81,281. 10 lei
Perioada de implementare a proiectului: 18 luni, in perioada 30.06.2022 – 30.12.2023
Numele beneficiarului: DRD PROCONS SRL

Obiectivul general al proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta cresterea gradului de ocupare si dezvoltarea competentelor pentru 378 tineri NEETs someri cu varste cuprinse intre 16-29 ani inregistrati la Serviciul Publice de Ocupare din regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din categorii defavorizate cum ar fi rromi si din mediu rural, prin furnizarea de servicii de informare si promovare, servicii de formare profesionala, servicii de mediere pe piata muncii si sprijin pentru dezvoltarea antreprenorialului in randul acestora pe perioada proiectului.

Partenerii proiectului

DRD PROCONS SRL

(Beneficiar)

ASOCIATIA KOFOED'S SCHOOL ROMANIA

(Partener 1)

ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE - INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL

(Partener 2)

Interventiile vizate de proiect

1. Servicii de informare si promovare a activitatilor proiectului si a necesitatii si importantei formarii profesionale, precum si a ocuparii (inclusiv a ocuparii pe cont propriu)

2. Servicii de indrumare si inregistrare la SPO a persoanelor cu varste cuprinse intre 16 si 29 ani in vederea profilarii acestora de catre expertii AJOFM din judetul de reseinta al persoanelor vizate

3. Implementarea unei campanii de informare si promovare a tinerilor NEETs cu privire la importanta si necesitatea formarii profesionale continue si a ocuparii/angajarii, inclusiv pe cont propriu,precum si cu privire la modalitatile de inscriere la SPO si de beneficiere de masurile si beneficiile propuse de prezentul proiect

4. Servicii de formare profesionala autorizata in ocupatii/meserii solicitate pe piata fortei de munca locala si/sau regionala si/sau nationala pentru 322 persoane din grupul tinta vizat de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: B – „mediu ocupabil”, C – „greu ocupabil” si D – „foarte greu ocupabil”)

2. Servicii de mediere pe piata muncii interne pentru toate cele 378 persoane incluse in grupul tinta vizat de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: A – „usor ocupabil”, B – „mediu ocupabil”, C – „greu ocupabil” si D – „foarte greu ocupabil”),

3. Servicii de dezvoltare a antreprenoriatului pentru 56 persoane vizate de proiect (tinerii NEET’s someri din categoriile: A – „usor ocupabil”), ce vor consta in: 

– formare profesionala antreprenoriala, 

– servicii de consiliere si asistenta in vederea elaborarii unui plan de afaceri, 

– organizarea unui concurs de planuri de afaceri si selectarea celor mai bune 9 dintre acestea in vederea finantarii cu sume de pana la 25000 Euro echivalentul in lei, 

– consiliere si indrumare pentru infiintarea si functionarea societatilor comerciale pentru cele 9 planuri de afaceri selectate in cadrul concursului, 

– servicii de monitorizare si consiliere in vederea demararii activitatii si dezvoltarii afacerii pentru cele 9 planuri de afaceri selectate timp de 12 luni, 

– monitorizare si mentorat pe o perioada de 6 luni dupa etapa de implementare pentru cele 9 planuri de afaceri in perioada de sustenabilitate a acestora.

Hello.