Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Blog > Evaluarea și certificarea competențelor dobândite

Evaluarea și certificarea competențelor dobândite

Într-o lume în continuă schimbare, tinerii se confruntă cu provocări majore în integrarea pe piața muncii. Competitivitatea crescută și cerințele variate ale angajatorilor impun o adaptare constantă și dezvoltarea de competențe diverse. În acest context, evaluarea și certificarea competențelor dobândite în cadrul sistemelor non-formale și informale devin esențiale pentru facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii.

Importanța evaluării și certificării competențelor

Evaluarea și certificarea competențelor reprezintă procese critice pentru validarea cunoștințelor și abilităților dobândite în afara sistemului formal de educație. Aceste procese nu doar că recunosc oficial competențele tinerilor, dar și le oferă acestora o șansă reală de a se integra pe piața muncii. Proiectul „La Start” își propune tocmai acest lucru: să sprijine tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training) prin evaluarea și certificarea competențelor lor.

Conform informațiilor disponibile pe site-ul proiectului „La Start”, obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor pentru 378 tineri NEETs, șomeri cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. Aceștia sunt înregistrați la Serviciul Public de Ocupare (SPO) din regiunea Sud-Est, cu un accent deosebit pe tinerii din categorii defavorizate, precum cei de etnie romă sau din mediul rural.

Procesele de evaluare și certificare

Procesul de evaluare și certificare a competențelor include mai multe etape esențiale, începând cu identificarea și înscrierea tinerilor NEETs în grupul țintă. Proiectul urmărește înscrierea a 378 de tineri, dintre care un procent semnificativ sunt de etnie romă și provin din mediul rural. Acești tineri vor beneficia de programe de formare profesională care includ cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare.

Un aspect crucial al proiectului „La Start” este furnizarea de servicii specializate de mediere a muncii, care respectă prevederile legii privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Aceste servicii sunt esențiale pentru facilitarea accesului tinerilor pe piața muncii, oferindu-le acestora șansa de a-și găsi un loc de muncă adecvat.

Impactul certificării competențelor

Certificarea competențelor dobândite în cadrul proiectului „La Start” are un impact semnificativ asupra posibilităților de angajare ale tinerilor NEETs. Din cei 378 de tineri vizați de proiect, cel puțin 165 vor reuși să își găsească un loc de muncă, iar cel puțin 227 vor obține certificate de calificare. Aceste certificări nu doar că le recunosc oficial competențele, dar le și deschid noi oportunități pe piața muncii.

Un alt obiectiv specific al proiectului este susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs. Prin acordarea de sprijin pentru înființarea de afaceri și oferirea de micro-granturi, proiectul încurajează tinerii să-și dezvolte propriile afaceri, contribuind astfel la creșterea economică și la reducerea șomajului în rândul tinerilor.

Concluzie

Evaluarea și certificarea competențelor dobândite în cadrul sistemelor non-formale și informale sunt esențiale pentru integrarea tinerilor pe piața muncii. Proiectul „La Start” demonstrează importanța acestor procese prin sprijinul oferit tinerilor NEETs în dezvoltarea competențelor și facilitarea accesului acestora la oportunități de angajare și antreprenoriat. Prin astfel de inițiative, se creează un viitor mai promițător pentru tinerii din categorii defavorizate, contribuind la o societate mai incluzivă și mai prosperă.

Previous post Creșterea coeziunii sociale prin integrarea tinerilor NEETs Next post Identificarea și înregistrarea tinerilor NEETs în grupul țintă

Related posts

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Hello.