Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Grup tinta

Grup tinta

Grupul tinta al proiectului este format din 378 tineri NEET’s someri cu varsta intre 16 si 29 ani, inregistrati la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din regiunea Sud-Est si din tineri cu varsta intre 16 – 29 ani care nu sunt inregistrati la AJOFM din regiunea mai putin dezvoltata vizata de implementarea proiectului, din care:

  • 90 din zona rurala,
  • 40 de etnie roma.

In functie de gradul de ocupabilitate al tinerilor NEETs din grupul tinta, structura este urmatoarea:

– 115 persoane din grupul tinta (peste 30%) vor fi tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C si D, respectiv “greu ocupabil” si “foarte greu ocupabil”

– 260 persoane din grupul tinta vor participa la cursuri de formare profesionala de tip calificare, din care minimum 60% (156) vor dobandii o calificare in urma cursurilor de calificare organziate in cadrul proiectului

– 56 persoane din grupul tinta vor participa la cursuri de formare profesionala de tip initiere/specializare/perfectionare in competente digitale, din care minimum 60% (34) vor dobandii o calificare/un certificat de absolvire in urma cursurilor de initiere/specializare/perfectionare organziate in cadrul proiectului

– 56 persoane vor participa la cursuri de formare profesionala antreprenoriala, din care minimum 60% (34) vor dobandii o calificare/un certificat de absolivre in urma cursurilor de antreprenoriat organziate in cadrul proiectului

– 165 persoane din grupul tinta (peste 43%) vor primi un loc de munca, inclusiv cei care desfasoara o activitate independenta

– minim 9 persoane din grupul tinta al proiectului vor infiintate o intreprindere si vor primii finantare de pana la 25000 Euro, echivalentul in lei.

Pentru a fi eligibil in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

– Sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani,

– Sa fie inregistrat si profilat de SPO (Serviciul Public de Ocupare),

– Sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunea Sud-Est (judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea).

In cazul in care persoanele interesate indeplinesc criteriile de eligibilitate, acestia vor completa documentele de inscriere in grupul tinta al proiectului pe baza caruia vor fi inregistrati in baza de date cu potentialii participanti in cadrul proiectului. Ulterior se va elabora o lista cu 378 persoane in ordinea inscrierii acestora in baza de date, pe principiul „primul venit, primul servit” si in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului Conditii Specifice si al configuratiei grupului tinta vizat de proiect.

Recrutarea si inscrierea persoanelor eligibile in cadrul proiectului se va realiza respectandu-se urmatoarele etape:

            I) Depunerea dosarului de candidatura;

            II) Analiza dosarelor si solicitarea de clarificari de la participanti, daca este cazul (de ex.: lipsa documente, neconformitate etc); 

            III) Acceptarea sau respingerea dosarului.

Documentele care compun dosarul participantului necesare inscrierii in grupul tinta:

1.Formularul de inscriere in grupul tinta

2.Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal

3.Declaratie de evitarea dublei finantari

4.Chestionar initial de identificare a nevoilor – detaliat

5.Declaratie apartenenta grup tinta

6.Copie carte de identitate,

7.Copie certificat de nastere,

8.Copie certificat casatorie(dupa caz)

9.Documente studii

10.Adeverinta medicala

11.orice alte documente elaborate pe parcurs in functie de nevoi.

Hello.