Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Blog > Impactul programelor de formare profesională asupra ocupabilității

Impactul programelor de formare profesională asupra ocupabilității

Programele de formare profesională sunt esențiale pentru creșterea gradului de ocupabilitate în rândul tinerilor NEETs (Not in Education, Employment, or Training). Aceste programe le oferă competențele necesare pentru a intra pe piața muncii și a dezvolta cariere sustenabile. Proiectul „La Start” este un exemplu concret de inițiativă care vizează integrarea tinerilor șomeri în câmpul muncii printr-o serie de măsuri integrate și flexibile.

Obiectivele proiectului „La Start”

Proiectul „La Start” își propune să sprijine 378 de tineri NEETs, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, să-și găsească un loc de muncă. Principalele obiective ale proiectului includ:

  1. Cresterea nivelului de informare și promovare: Proiectul urmărește să informeze tinerii despre avantajele participării la formare continuă și să-i ghideze către Serviciul Public de Ocupare (SPO).
  2. Identificarea și înscrierea în grupul țintă: Sunt vizați tineri NEETs șomeri din regiunea Sud-Est, cu o atenție specială acordată celor de etnie romă și celor din mediul rural.
  3. Sprijinirea participării la programele de formare profesională: Se organizează cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare pentru a îmbunătăți competențele tinerilor.
  4. Stimularea ocupării forței de muncă: Se oferă servicii specializate de mediere pe piața muncii, conform legislației naționale.
  5. Susținerea antreprenoriatului: Se acordă sprijin pentru înființarea de afaceri și se oferă micro-granturi tinerilor NEETs cu planuri de afaceri aprobate.

Studiu de caz: Transformarea prin formare

Un exemplu concret de succes al proiectului „La Start” este cazul lui Andrei, un tânăr de 24 de ani din mediul rural. Înainte de a participa la program, Andrei nu avea o calificare și nu putea găsi un loc de muncă stabil. După ce a urmat un curs de calificare în domeniul IT, oferit de proiect, Andrei a obținut un certificat de calificare și a fost angajat ca tehnician IT la o firmă locală. Sprijinul primit prin programele de mediere a muncii și orientarea profesională i-au permis să își valorifice competențele dobândite și să își construiască o carieră promițătoare.

Exemplu de succes în antreprenoriat

Maria, o tânără de 28 de ani, a reușit să își deschidă propria afacere datorită sprijinului primit prin proiectul „La Start”. După ce a urmat un curs de specializare în managementul afacerilor și a primit îndrumare personalizată, Maria a obținut un micro-grant pentru a-și înființa o mică patiserie. Astăzi, afacerea ei prosperă, oferind produse tradiționale locale și contribuind la economia comunității sale.

Programele de formare profesională, cum este și proiectul „La Start”, demonstrează impactul semnificativ pe care îl pot avea asupra ocupabilității tinerilor NEETs. Prin furnizarea de competențe relevante și sprijin personalizat, aceste inițiative contribuie la integrarea pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului, transformând viețile tinerilor și aducând beneficii pe termen lung comunităților locale.

Previous post Identificarea și înregistrarea tinerilor NEETs în grupul țintă Next post Impactul regional al proiectului asupra pieței muncii în regiunea Sud-Est

Related posts

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Hello.