Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Blog > Integrarea pe piața muncii a tinerilor cu diverse nivele de ocupabilitate

Integrarea pe piața muncii a tinerilor cu diverse nivele de ocupabilitate

Integrarea pe piața muncii a tinerilor reprezintă o provocare majoră, mai ales când aceștia provin din categorii defavorizate sau au diverse nivele de ocupabilitate. Proiectul „La Start”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, își propune să sprijine tinerii NEETs (Not in Education, Employment, or Training) din regiunea Sud-Est a României. Acesta se concentrează pe creșterea gradului de ocupare și dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor șomeri cu vârste cuprinse între 16-29 de ani.

Abordări personalizate pentru nivele variate de ocupabilitate

Proiectul „La Start” adoptă o abordare personalizată pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor cu nivele variate de ocupabilitate, de la „ușor ocupabil” la „foarte greu ocupabil”. Printr-o serie de măsuri integrate și flexibile, se oferă programe de formare profesională, servicii de mediere pe piața muncii și sprijin pentru dezvoltarea antreprenorială.

Tinerii „ușor ocupabili” beneficiază de servicii specializate de mediere a muncii, conform prevederilor legale în vigoare. De asemenea, aceștia primesc sprijin pentru inițierea de afaceri, prin servicii personalizate și micro-granturi pentru planurile de afaceri aprobate. Aceste măsuri contribuie la creșterea șanselor lor de a găsi rapid un loc de muncă sau de a-și dezvolta propria afacere.

Tinerii „greu ocupabili” și cei din categoriile defavorizate, cum ar fi cei de etnie romă sau din mediul rural, sunt încurajați să participe la programe de formare profesională. Acestea includ cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare, menite să le îmbunătățească abilitățile și competențele profesionale. Astfel, acești tineri dobândesc certificări care le pot facilita accesul pe piața muncii.

Activități și servicii oferite prin proiect

Proiectul își propune să înscrie și să sprijine 378 de tineri NEETs în vederea găsirii unui loc de muncă și a obținerii certificărilor profesionale. Printre obiectivele specifice se numără creșterea nivelului de informare și promovare a avantajelor aduse de proiect, înscrierea tinerilor în grupul țintă și organizarea de programe de formare profesională.

Serviciile de mediere pe piața muncii sunt esențiale pentru a ajuta tinerii să își găsească un loc de muncă potrivit. Aceste servicii includ consiliere profesională, identificarea oportunităților de muncă și asistență în procesul de angajare. Pentru cei care doresc să își dezvolte propria afacere, proiectul oferă sprijin în elaborarea planurilor de afaceri și accesarea de finanțări.

Programele de formare profesională sunt diversificate, acoperind o gamă largă de domenii și competențe. Astfel, tinerii pot alege cursuri care să le completeze educația și să le dezvolte abilități specifice cerute pe piața muncii. Participarea la aceste programe este stimulată prin măsuri flexibile și integrate, adaptate nevoilor fiecărui tânăr.

Integrarea pe piața muncii a tinerilor cu diverse nivele de ocupabilitate necesită abordări personalizate și măsuri flexibile. Proiectul „La Start” demonstrează că prin programe de formare profesională, servicii de mediere și sprijin pentru antreprenoriat, se pot crea oportunități reale de angajare și dezvoltare profesională pentru tinerii NEETs. Acest proiect nu doar că îmbunătățește șansele de angajare ale tinerilor, dar contribuie și la dezvoltarea economică și socială a regiunii Sud-Est a României.

Previous post Impactul regional al proiectului asupra pieței muncii în regiunea Sud-Est Next post Integrarea tinerilor NEETs din comunitățile marginalizate

Related posts

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Hello.