Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Proiect la START > Parteneriat

Parteneriat

Proiectul este implementat de DRD PROCONS SRL in calitate de Beneficiar, in parteneriat cu ASOCIATIA KOFOFED’S SCHOOL ROMANIA (Partener 1) si ASOCIAÞIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTA, ANTREPRENORIAT SOCIAL (Partener 2).

Lider – DRD PROCONS SRL

DRD PROCONS SRL este persoana juridica romana de drept privat cu scop patrimonial, infiintata in anul 2017 ce are ca activitate principala cod CAEN 8559 – Alte activitati de invatamant n.c.a., iar printre activitatile secundare se numara si activitatea cod CAEN 7810 Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca, activitate autorizata ONRC.

In cursul anului 2017 DRD PROCONS SRL a aplicat in cadrul Programului Start-Up Nation Romania cu un plan de afaceri (ce a avut ca obiectiv formarea profesionala) si pentru care a obtinut o finantare de 199.996,36 lei (aproximativ 44000 Euro), pe care l-a implementat cu succes in perioada Octombrie 2017 – Septembrie 2018, iar in luna ianuarie 2022 a finalizat perioada de sustenabilitate aferenta planului de afaceri in care a mentinut numarul de angajati asumati prin proiect, precum si destinatia echimantelor si serviciilor achizitionate prin bugetulu planului de afaceri.

Printre principalele activitati desfasurate de DRD PROCONS SRL incepand cu luna august 2017 si pana in prezent se numara:

– consultanta pentru intocmirea documentatiei necesare elaborarii, depunerii si implementarii cererii de finantare si planului de afaceri in cadrul submasurii 6.3_ITI – PNDR 2014-2020 pentru STAN V. NELU PFA, in anul 2017, un proiect in cadrul apelului de proiecte PNDR 2014-2020 aferent submasurii 6.3 ITI-Delta Dunarii – Dezvoltare ferme mici, proiect ce a fost acceptat la finantare si implementat in perioada 2018-2020 (perioada in care DRD PROCONS SRL a oferit servicii de consultanta pentru implementarea planului de afaceri – managementul proiectului),

– a organizat in cursul anului 2018 doua sesiuni curs neautorizat (informal) Ofiter Protectie Date cu Caracter Personal (03.05.2018 – 04.05.2018 prima serie, 10.05.2018 – 11.05.2018 a doua serie), la care au participat 11 participanti,

– consultanta – suport si indrumare in vederea pregatirii si elaborarii documentatiei aferente infiintari firmei la ONRC pentru Avram Carmen-Gabriela,

– consultanta pentru elaborarea si implementarea procedurilor de lucru in vedere alinierii la prevederile GDPR nr. 679/2016 pentru NEOCLINIQUE NEOCARE SRL,

– consultanta pentru intocmirea documentantiei necesare pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare, a planului de afaceri si a documentelor conexe in cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.1 pentru LUANDGE SERVICES SRL (Ctr. 07/01.08.2019) si BYG EUROHAZARD SRL (08/14.10.2019) si Prioritatea de investitii 2.2 pentru ROADMAX CONSTRUCT SRL (244/25.11.2020),

– consultanta pentru intocmirea documentantiei necesare pentru elaborarea si depunerea cererii de finantare si a planului de afaceri in cadrul Programului Granturi pentru investitii acordate IMM-urilor pentru BYG EUROHAZARD SRL si BYG SPEDITION BUILDING SRL.

Incepand cu anul noiembrie 2019, DRD PROCONS SRL este acreditata ca furnizor privat de servicii de ocupare, respectiv furnizor de servicii de informare si consiliere profesionala acreditat de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

Din decembrie 2019, DRD PROCONS SRL este autorizat ca furnizor de formare profesionala continua de catre Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala a Judetului Ilfov in Competente antreprenoriale.

In perioada 01.08.2020 – 05.08.2020 a organizat o serie de curs competente antreprenoriale la care au participat si au absolvit cursul 11 persoane.

Iar incepand cu luna septembrie 2021, DRD PROCONS SRL este furnizor privat de servicii de ocupare, respectiv furnizor de servicii de mediere pe piata interna a muncii acreditat de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

Proiecte cu finantare europeana

In luna iunie 2020 DRD PROCONS SRL a aplicat in calitate de partener in cadrul apelului de proiectu POCU 2014-2020 „POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3”, cu proiectul PROeducatie – Program de stimulare a participarii la educatie a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, cod proiect 139696, proiect pentru care a obtinut finantare, conform contractului de finantare nr. 6117/20.04.2021.

In cadrul proiectului DRD PROCONS SRL in calitate de Lider de parteneriat are urmatoarele responsabilitati:

ROLUL LIDERULUI DE PARTENERIAT IN CADRUL PROIECTULUI:

Solicitantul se va implica in urmatoarele activitati in cadrul proiectului 154452:

1. A0.1 – este responsabil de managementul de proiect,

2. A0.2 – este responsabil de asigurarea si implentarea masurilor obligatorii informare si publicitate

3. A1.1 – in cadrul careia va fi responsabil de implementarea campaniei de informare si contientizare prin intermediul Expertului campanie de informare,

4. A1.2 – in cadrul cariea va fi responsabil de identificarea si inscrierea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului prin intermediul Responsabilului GT,

5. A2.1 – in cadrul careia va avea ca atributii organizarea si furnizarea de programe de formare profesionala membrilor din grupul tinta (4 grupe*14 pers/grupa = participanti programe de formare profesionala in competente digitale, 5 grupe*pers/grupa = 70 participanti programe de formare profesionala de tip calificare nivel 2 – 360 ore),

6. A4.1 – prin intermediul celor 3 Experți jurizare se va ocupa de evaluarea planurilor de afaceri in cadrul concursului de antreprenoriat,

7. A4.2 – prin intermediul Exertului monitorizare va acorda subventii pentru infiintarea de afaceri membrilor din grupul tinta si va monitoriza si controla implementarea planurilor de afaceri suventionate in cadrul proiectului.

Partener 1 – ASOCIATIA KOFOED’S SCHOOL ROMANIA

Asociatia Kofoed’s School Romania, s-a infiintat in anul 2007 si face parte din reteaua Kofoed’s School International. 

Scopul organizatiei il reprezinta ridicarea continua a calitatii invatamantului pentru tineri marginalizati prin atragerea diferentiala a tuturor tinerilor fara calificare si incluziunea sociala a acestora pe calificarile solicitate de piata muncii.

In anul 2009 Asociatia Kofoed’s School Romania a fost acreditata  ca Centru de informare, Consiliere si Orientare Profesionala  de CAFSS București, pentru orientare si integrare profesionala, servicii de consigliere, sprijin si orientare ptr integrarea, readaptarea  si reeducarea profesionala, informatii despre drepturile si obligatiile beneficiarilor.

Incepand cu anul 2009 si pana in prezent Asociatia Kofoed’s School Romania a organizat cursuri de calificare si absolvire, fiind autorizata pe un numar de peste 20 de cursuri de formare profesionala.

Proiecte cu finantare europeana in care a fost implicata Asociatia KOFOED’S

1. In anul 2015 Asociatia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de furnizor de formare profesionala in cadrul proiectului “Made in rural – Dezvoltare economica rurala prin revitalizarea traditiilor populare si exploatarea potentialului economic non-agricol”  POSDRU/164/2.3/S/134056.

2. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152894 “Calificare si competente antreprenoriale in mediul rural”.

Proiectul a avut ca obiectiv furnizarea unui program complex si integrat de consiliere si formare profesionala pentru somerii din zonele foste industrializate din regiunile Vest si Sud-Vest.

Obiectivele metodologiei:

– Stimularea spiritului antreprenorial al  locuitorilor din mediul rural;

– Oferirea de servicii specializate de consiliere, orientare profesionala si pregatire pentru accederea pe piata muncii;

– Consolidarea  cunoștințelor si abilitatilor practice ale beneficiarilor proiectului prin furnizarea de cursuri de formare profesionala;

– Îmbunătățirea ocupării în zonele foste industrializate din mediul rural.

Organizarea unui număr de 10 workshop-uri (cate 5 in fiecare regiune) pentru promovarea culturii antreprenoriale in randul grupului tinta si, in special, al femeilor. La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul tinta.

Au fost invitate persoane din mediul de afaceri (intreprinzatori, manageri, reprezentanti ai patronatelor etc.) care a  promovat  cultura  antreprenorială  în randul grupului țintă.

Organizarea unui numar de 8 sesiuni de consiliere si asistenta in derularea afacerilor (cate 4 in fiecare regiune). La fiecare astfel de eveniment au participat cate 15 persoane din grupul țintă.

Organizarea unui număr de 6 job-cluburi cu persoane din grupul ţintă care au participat la programele de formare profesională şi şi­au certificat competenţele. S-au organizat câte 3 job cluburi in fiecare regiune, la care au participat câte 15 persoane/eveniment.

3. Asociaţia Kofoed’s School Romania a avut calitatea de partener 3 in cadrul proiectului POSDRU/188/2.2/S/155518 “Împreuna dam sanse copiilor!”

Proiectul a avut ca obiectiv prevenirea si corectarea fenomenului de părăsire timpurie a scolii prin mentinerea/integrarea in educaţie a elevilor cu risc de părăsire timpurie a scolii din mediul rural si urban in regiunile SE, SV – Oltenia si Bucureşti – Ilfov.

– Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv program de tip „a doua şansă”)

– Sprijinirea şi dezvoltarea de programe pentrut menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii a şcolii;

– Implementarea programelor de tip „şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;

– Furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere pt copii expuşi riscului de părăsire timpurie a şcolii si pt apartinatorii lor;

  1. Elaborarea si implementarea unei cercetări la nivelul localitatilor de implementare a proiectului privind situatia actuala a şcolarilor cu risc de părăsire timpurie a scolii, precum si a părinţi lor/tutori lor acestora;
  2. Furnizarea programelor educativ-scolare pentru componenta remediaţi va;
  3. Furnizarea programelor de asistenta, consiliere si îndrumare psihologica si şcolara pentru componenta preventiva.
  4. Oferirea de servicii recreativ-educative elevilor si campanii de conştientizare la nivelul localitatilor de implementare.

Rezultate anticipate: 

– consilierea unui număr de 1222 persoane; 

– angajarea unui număr de 24 profesori; 

– 5 spatii predare (organizate si dotate);

– realizarea a doua programe pentru reintegrarea in educaţie a celor care au părăsit de timpuriu şcoala;

– organizarea a 6 concursuri sportive (cate doua pentru fiecare locaţie);

– organizarea a 6 evenimente: expoziţii de desen si mini concerte;

– organizarea a 6 sesiuni de instructaj in tehnica masajului si kinetoterapiei;

– organizarea a 9 cursuri de igiena si educaţie sanitara;

– organizarea a 3 cursuri iniţiere TIC;

– organizarea a 3 cursuri de educaţie in protectia mediului; 

– organizarea a 3 tabere şcolare; 

– organizarea a 3 campanii de conştientizare; 

– realizarea unui manual de metode si tehnici de interventie;

In prezent Asociatia KOFOED’S SCHOOL ROMANIA are in implementare un proiect finantat prin POCU 2014-2020: 

I. Lider de Parteneriat in cadrul proiectului – PRACTIC – PROGRAM DE STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVII DIN ITI DELTA DUNARII!, depus in cadrul apelului de proiecte „POCU/711/6/14/Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI” si in cadrul caruia se va implica in urmatoarele activitati:

1. Activitatea A0-Managementul proiectului, subactivitatea A0.1 si A0.2 – in cadrul carora are rolul de coordonare, supervizare, gestionare, inclusiv informare si publicitate, a intregului proiect prin intermediul Managerului de proiect si a echipei suport a Managerului de proiect. Subctivitatile se vor implementa atat la sediul administrativ al solicitantului, cat si in locatiile de implementare ale proiectului din teritoriul ITI Delta Dunarii.

2. Activitatea A1. Organizarea si derularea programelor de invatare la locul de munca, Subactivitatea A1.1. Organizarea selectiei si gestionarea grupului tinta – in cadrul careia va avea ca responsabilitati selectarea si mentinerea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului prin intermediul Responsabilului selectie si mentinere grup tinta. Subactivitatea A1.2. Derularea programelor de stagii de practica – in cadrul acestei subactivitati Solicitantul prin intermediul Coordonatorului stagii de practica si Expertilor organizare stagii de practica va contribui la organizarea si realizarea efectiva a stagiilor de practica pentru elevii inscrisi in grupul tinta al proiectului. Subctivitatile se vor implementa atat in cadrul agentilor economici, cat si unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

3. Activitatea A2. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala, Subactivitatea A2.1 Furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala – in cadrul careia va furniza serviciile de consiliere si orientare profesionala a elevilor in cadrul proiectului prin intermediului Consilierilor orientare profesionala si se va ocupa de organizarea workshop-urilor motivationale pe teme ocupationale. Subactivitatea se va implementa in unitatea de invatamant din teritoriul ITI Delta Dunarii.

ROLUL PARTENERULUI 1 –  ASOCIATIA KOFOED’S IN CADRUL PROIECTULUI:

In cadrul prezentului proiect Asociatia Kofoed’s School Romania in calitate de Partener 1 se implica in urmatoarele activitati in cadrul proiectului 154452: 

1. A0.1 – este responsabil de gestionarea administrativa a activitatilor de care este responsabil partenerul in cadrul proiectului,

2. A0.2 – este responsabil de asigurarea si implentarea masurilor obligatorii informare si publicitate,

3. A3.1 – in cadrul careia va fi responsabil de furnizarea serviciilor de mediere pe piata muncii pentru membrii din grupul tinta prin intermediul celor 2 Experti mediere,

4. A4.1 – in cadrul careia va avea ca furnizarea serviciilor de formare antreprenoriala prin intermediul formatorilor antreprenoriat si a serviciilor specializate de sprijin prin intermediul Expertului antreprenoriat si dezvoltare sustenabila,

5. A4.2 – prin intermediul Exertului monitorizare va acorda subventii pentru infiintarea de afaceri membrilor din grupul tinta si va monitoriza si controla implementarea planurilor de afaceri suventionate in cadrul proiectului.

Partener 2 – ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL

Asociatia a fost constituita in vederea promovarii economiei sociale, securitatii comunitare, sustinerii dezvoltarii si optimizarii spatiului comunitar si reprezentarii populatiilor de risc social, marginalizate, vulnerabile si defavorizate prin dezvoltarea unor programe specifice de suport si dezvoltare individuala si comunitara la nivel psihologic si social, de asistenta diferentiata, organizarea de programe de instruire initiala si formare continua profesionala si publicatii de specialitate.

Asociaţia activează în domeniul sprijinirii şi orientării pentru integrare, readaptare şi reeducare profesională a grupurilor vulnerabile precum şi a medierii sociale a acestora. De asemenea, acordă sprijin şi suport persoanelor cu handicap, familiilor şi copiilor aflaţi în dificultate.

Misiune asociației: Promovarea economiei sociale, securităţii comunitare, susţinerii dezvoltării şi optimizării spaţiului comunitar, reprezentării intereselor populaţiilor de risc social, marginalizate, vulnerabile şi defavorizate.

Experienta specifica:

Furnizor de formare profesională a adulților din 2012, asociația a derulat mai multe programe de formare profesională de tip specializare (manager proiect, formator, auditor inter în sectorul public, antreprenor în economia socială, competențe TIC) cat și de calificare (îngrijitor persane vârstnice la domiciliu, asistent personal al persoanei cu handicap grav, femeie de serviciu).

Nu în ultimul rând, asociatia are experienta relevanta de peste 24 de luni ca lider/partener in proiecte precum:

„START Antreprenorial-Măsuri integrate de antreprenoriat în Regiunea de Sud Est a României prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol” POCU/82/3/7/104450, în cadrul căruia s-a implicat direct în calitate de partener, în derularea și implementarea activităților:

– 2.1 Campania de promovare a antreprenoriatului si a concursului de planuri de afaceri;

– 2.2 Derularea de actiuni privind nediscriminare si egalitatea de sanse in antreprenoriat si piata muncii;

– 3.1 Elaborarea metodologiei de selectie a grupului tinta

– 3.2 Recrutarea grupului tinta;

– 4.2 Organizarea concursului de selectie de planuri de afaceri;

– 5.1 Cautarea si selectarea partenerior de practica si incheierea de acorduri de parteneriat;

– 6.1 Elaborarea si implementarea programului de consiliere si mentorat;

– 6.2 Asistenta in implementare planului de afaceri;

– 7.1 Elaborarea si implementarea strategiei de monitorizare si asistenta a afacerilor subventionate

SOLIDAR – Efort comun pentru un viitor mai bun!” Nr. contract: POCU/449/4/16/128673, în cadrul căruia s-a implicat direct în calitate de lider de parteneriat, în derularea și implementarea activităților:

– 1.1. Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului;

– 1.2. Selectarea grupului ținta ce va participa la acțiunile de sprijin organizate;

– 1.3. Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica;

– 1.4. Alte activitați de sprijin oferite în vederea înființarii de întreprinderi sociale;

– 1.5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului;

– 2.1. Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizarii procesului de selecție a planurilor de afaceri;

– 2.2. Asigurarea înființarii si demararii funcționarii întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului;

– 2.3. Decontarea de catre administratorul schemei pentru entitațile economiei sociale a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului;

– 2.4 – Monitorizarea funcționarii si dezvoltarii afacerilor finanțate;

– 3.1. Management – Coordonare;

– 3.2. Monitorizare si Sustenabilitate

– 4.1. Activitati indirecte

“Masuri integrate in unitatile scolare defavorizate de pe teritoriul ITI Delta Dunarii pentru servicii si programe educationale de calitate pentru prevenirea si interventia, inclusiv prin masuri de compensare, in reducerea fenomenului parasirii timpurii a scolii – PROED”, cod smis 105934, în cadrul proiectului este implicat in implementarea urmatoarelor activitati::

– Activitatea 1: Dezvoltarea unor programe educationale de calitate pentru 60 copii de varsta anteprescolara si 201 copii de vartsa prescolara: scoala comunitatii si gradinita prietenoasa precum si actiuni de tip gradinita estivala, activitati pregatitoare centrate pe copil; timp de 36 luni

– Activitatea 2: Asigurarea de servicii si programe educationale de calitate pentru 481 persoane gt (copii/elevi) prin programe ”scoala dupa scoala”, organizarea unor programe de tip ”zona prioritara de educatie”, cu furnizarea de servicii de informare si consiliere/orientare educatională, pentru 481 elevi si 120 părinti gt.

– Activitatea 3: Servicii si programe educationale de calitate pentru 201 pers. Gt (tineri si adulti din programe a doua sansa) prin programe integrate de tip ”a doua sansa” și educatie remedială, destinate pers gt in vederea cresterii sanselor de

integrare pe piata muncii cu programe de formare profesionala pentru absolvenții programelor de tip ADS

– Activitatea 3: Servicii si programe educationale de calitate pentru 201 pers. GT (tineri si adulti din programe a doua sansa) prin programe integrate de tip ”A doua sansa” și educatie remedială, destinate pers gt in vederea cresterii sanselor de integrare pe piata muncii cu programe de formare profesionala pentru absolvenții programelor de tip ADS

– Activitatea 4. Activitati si acțiuni de sprijinire a 261 de specialiti pentru dezvoltarea resurselor umane din unitati scolare defavorizate in vederea prevenirii/reducerii părăsirii timpurii a scolii si a construirii unui raspuns integrat si asigurarea sustenabilitatii serviciilor educationale de calitate prin resurse umane perfectionate

– Activitatea 5: Dezvoltarea de activitati de informare si constientizare locală, facilitare, mediere consolidarea parteneriate, si desfășurarea a 3 campanii: promovarea multiculturalismului, combaterea discriminării, promovarea 16 acțiuni specifice FSE – teme secundare si obiective orizontale – pentru reducerea riscului educațional si a fenomenului de părăsire timpurie a scolii

ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL detine experienta specifica vasta in domeniul furnizari de servicii specializate de integrarea pe piata muncii a somerilor (inclusiv a tinerilor NEETs), în special servicii de formare profesională a adulților dar și de inițiere și dezvoltare a unui plan de afaceri, precum si in implementarea de proiecte cu fonduri UE si dispune de experti cu experienta in acest domeniu.

ROLUL PARTENERULUI 2 – ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL IN CADRUL PROIECTULUI:

In cadrul prezentului proiect ASOCIAŢIA PENTRU SPRIJIN ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE – INCLUZIUNE, RESPONSABILITATE, COOPERATISTĂ, ANTREPRENORIAT SOCIAL in calitate de Partener 2 se va implica in urmatoarele activitati in cadrul proiectului 154452:

1. A0.1 – este responsabil de gestionarea administrativa a activitatilor de care este responsabil partenerul in cadrul proiectului,

2. A0.2 – este responsabil de asigurarea si implentarea masurilor obligatorii de

informare si publicitate,

3. A2.1 – in cadrul careia va avea ca atributii organizarea si furnizarea de programe de formare profesionala membrilor din grupul tinta (14 grupe*14 pers/grupa = 196 participanti programe de formare profesionala de tip calificare de nivel 2 – 360 ore),

4. A4.1 – prin intermediul Exertului monitorizare va acorda subventii pentru infiintarea de afaceri membrilor din grupul tinta si va monitoriza si controla implementaera planurilor de afaceri suventionate in cadrul proiectului.

Hello.